Балканска регионална конференција на IFPI
 
Петтата по ред Балканска регионална конференција на IFPI (Меѓународна федерација на фонограмската индустрија) ќе се одржи во Скопје на 26-ти септември во хотелот Александар Палас. 
 
Темата на овогодинешната конференција е легализација, спроведувањето и реализацијата на сродните права во регионот, состојбите во секоја држава поединечно, практиката во спроведувањето на ЕУ Директивите кои се однесуваат за заштитата  на правата ефективно прибирање на средствата од користење фонограми, како и правичноста во распределбата. Ќе стане збор и за регулирање на правата од новата дигитална технологија. На конференцијата учествуваат претставници на Меѓународната федерација на фонограмската индустрија, потпредседателот на германската дискографска куќа Universal records GmbH, советникот на IFPI Канцеларијата за авторски и сродни права од Брисел, како и претставници на сите регионални балкански организации за заштита на сродните права и претставници на соодветните тела во тие држави одговорни за доделување на дозвола и леценца за работа на здруженијата. 
 
IFPI како главен организатор на Балканска регионална конференција е меѓународна организација којa ja претставува музичката индустрија во целиот свет со 1300 членови во 66 земји и филијали на индустриски асоцијации во 55 земји. IFPI е непрофитна организација регистрирана во Швајцарија, со седиште во Лондон и регионални канцеларии во Брисел, Хонг Конг и Мајами. 
 
Коорганизатор на Балканска регионална конференција е Македонска музичка индустрија. ММИ како здружение на граѓани е формирано уште во 1998-та година со цел колективно да ги остварува правата на фонограмските продуценти. Во наредните години интензивно работеше на информирањето на носителите на правата за комплетирањето на членството, како и на информирање на корисниците и воопшто македонската јавност. 
 
 
 АГЕНДА:
 
 
1. REGIONAL OVERVIEW 
* Analysis of the 2012 final results and 2013 HY income figures (IFPI)
* Progress with collective licensing activites in the region (IFPI, all)
2. COUNTRY REPORTS
* New territories: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro
* Report on selected countries’ developments: Macedonia, Croatia,
Serbia, Slovenia 
* Priorities (IFPI, all)
3. RECENT EUROPEAN DEVELOPMENTS
* Effects of EU accession (IFPI) 
* Proposed EU Directive on collective management of copyright and
related rights and multiterritorial licensing and the copyright reform -
current state of play (IFPI) 
4. COOPERATION BETWEEN THE MLCs, BI-LATERAL AGREEMENTS AND COMMON
DATABASE
* Cooperation with the local authors’ societies and foreign MLCs
(IFPI, all) 
* Update on cooperation between the MLCs of the region (all)
* SRD: update on the most recent developments of both the international
sound recording 
database project and the regional database (IFPI, Zavod IPF)
5. ADMINISTRATION OF RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 
* Digital transmissions: the administration of the right of making
available to the public in the digital environment (IFPI, HDU, all)
 
 
УЧЕСНИЦИ / ГОВОРНИЦИ: 
 
Aco Stefanoski, Copyright and Related Rights Department , Ministry of Culture, Macedonia
Aleksandar Radisavljević, Head of Public Broadcasting Sector and International Cooperation, OFPS, Serbia 
Bodan Arsovski, Director of MMI, Macedonia
Boštjan Menart, President of the Assembly,  Zavod IPF, Slovenia
Branko Komljenović, Menart, the Vice President of the ZAPRAF, Croatia 
Davide Battistelli, IFPI
Dori Kimova, lawyer, Macedonia
Dorian Jovanović, President of the Main Board, MMI, Macedonia
Dragana Curcioska, Copyright and Related Rights Department , Ministry of Culture, Macedonia 
Evien Dako, Head of Inspection and registration of Albanian Copyright Office, Albania
Feim Hoxha, Copyright and Related Rights Office, Kosovo
Feim Maliqaj, Copyright and Related Rights Office, Kosovo 
Florent Boshnjaku, APIK, Kosovo
Gregor Štibernik, Director of Zavod IPF, Slovenia
Hannes Eder, Managing Director for Austria & Western Balkans , Universal Music 
Ivana Gustin, Director of ZAPRAF, Croatia
Kristina Janušauskaite, IFPI
Kristina Krajna, Member of the Main Board, Hit Records, ZAPRAF, Croatia  
Ljija Trpkoska, State Advisor from Secretariat for European Affairs, Macedonia 
Maja Vidmar, legal adviser, ZAPRAF, Croatia
Mioljub Krsmanović, President of the Supervisory Board, OFPS, Serbia  
Miro Tabak, Member of the Main Board, Croatia Records, ZAPRAF, Croatia 
Nils Bortloff, Vice President, Legal & Business Affairs, Universal Music
Rodoljub Stojanović , Member of the Supervisory Board, OFPS  and Secretary of UDS, Serbia 
Slivije Varga, Member of the Main Board, Dancing Bear, ZAPRAF, Croatia 
Slobodan Belicanski, Broadcasting Council of the Republic of Macedonia, Department for fight against piracy and protection of authors and
related rights 
Slobodan Nešović, Member of the Main Board, OFPS, Serbia
Tajana Tomić, Head of Copyright and Related Rights Department, State
Intellectual Property   Office of Croatia 
Vaso Ristov, President of the MMI, Macedonia 
Vladimir Gjorgjieski, Broadcasting Council of the Republic of Macedonia, Department for fight against piracy and protection of authors and related rights 
Zamir Sukniqi, President of AMP, Albania