ИМАМ ЛИ ПРАВО НА НАДОМЕСТ?
ТРЕБА ЛИ ДА ПЛАТАМ ЗА МУЗИКАТА?
29.09.2016
ММИ Скопје во изминатиот период доби подршка од бројни организации и институции за враќање на лиценцата која беше одземена кон крајот на минатата година. Во продолжение, можете да ја видите содржината на писмата за подршка која ММИ Скопје ја доби од неколку организации и здруженија. Воедно, Ве...
15.08.2016
Листа на емитувани фонограми кои не се пријавени во базата на ММИ од распределба на средства од МРТВ за 2013 година
05.08.2016
Потребна е поддршка од сите носители на права како и од пошироката јавност за воведување на ред во областа на авторското и сродните права и што поскоро враќање на дозволата одземена од страна на Министерството за Култура.
12.05.2016
Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ во врска избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје за ден (четврток) 26.05.2016 година во просторот на Џебно Кино при Младинскиот Културен центар (МКЦ), Скопје, во 18:00 часот.
Членка на: