Новости
26.10.2021 ЈАВЕН ПОВИК
18.10.2021 Нацрт Одлука за измена на Статутот на ММИ
15.07.2021 ОДЛУКА за измени на Статутот на ММИ
11.06.2021 Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ
11.06.2021 Покана за седница на уметниците музички изведувачи - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ
24.01.2020 СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
09.10.2019 ОТВОРЕНО ПИСМО до Министерот за култура, Г-дин Хусни Исмаили
24.04.2019 ММИ НА ПРОМОЦИЈА НА „ФОЛТИН“: „Момома“ - Кога правиш нешто сосема поинакво од очекуваното и ги збунуваш сите до радост
22.04.2019 Работилница на SCAPR во Скопје, ММИ во центарот на внимание
15.04.2019 ММИ-Скопје оствари работна средба со раководството на ЈРП МРТ
11.04.2019 ММИ потпиша билатерален договор со Здружението за колективно управување на правата од Албанија - „Грамм-А“
22.05.2018 Покана за седница на уметниците музички изведувачи - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ
22.05.2018 Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ
09.01.2018 ММИ на деветта регионална средба на IFPI во Белград
29.12.2017 Потпишан билатерален договор со Здружението на изведувачите од Србија
29.09.2016 Писма со подршка на ММИ
15.08.2016 Листа на емитувани фонограми кои не се пријавени во ММИ од распределба на МРТВ за 2013 година
05.08.2016 Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ
12.05.2016 Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ-Скопје во врска избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје
12.05.2016 Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска избор на претставници во Собранието на ММИ
31.12.2015 РЕШЕНИЕ за одземањето на лиценцата на ММИ кое влегува во сила од 01.01.2016 година
25.11.2015 Реакција на Произведувачите на фонограми од регионот по повод состојбата во МК
25.11.2015 Реакција по повод измените на ЗАПСП на ЦИСАК, ГЕСАК и ИФПИ до Европска Комисија
26.10.2015 Превод од дописот од ИФПИ до Премиерот на РМ
20.10.2015 Писмо од г-н Франсис Мур, Извршен директор на IFPI до Премиерот на РМ
15.10.2015 Јавен повик за објава на нацрт верзија на предлог Правилник за користење и Тарифник
20.07.2015 Соопштение за објава на нацрт верзија на нов Правилник за распределба на надоместоците
30.06.2015 Ревизорски извештај за 2014 година
18.06.2015 21 Јуни - Светскиот ден на музиката
04.05.2015 Листа на емитувани фонограми кои не се пријавени во базата на ММИ во тек на 2014 година
04.12.2014 Кратки упатства за новите носители на права
03.11.2014 ММИ ОБЈАВУВА ЛИСТА НА ЕМИТУВАНИ ФОНОГРАМИ ЗА 2013-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ПРИЈАВЕНИ
21.10.2014 ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ ИЗВЕДУВАЧИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ НА ПРАВА:
20.10.2014 Состанок помеѓу издавачите и претставник од КВЗ музик
07.07.2014 ММИ потпиша општ договор со Стопанска комора на Македонија
01.07.2014 Ревизорски извештај
23.05.2014 ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИ НА ПРАВА ЗА СЛЕДНИТЕ ФОНОГРАМИ ( поп/рок)
23.05.2014 ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИ НА ПРАВА ЗА СЛЕДНИТЕ ФОНОГРАМИ (народна музика) :
25.02.2014 Предлог правилник за распределба
06.02.2014 Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ
06.02.2014 Покана за седница на произведувачите на фонограми
17.01.2014 Предлог тарифа врз основа на мислење од корисниците
17.01.2014 Доставување на Предлог-Тарифа на мислење
04.12.2013 Јавен повик со текст на предлог - тарифа
04.12.2013 Предлог - правилник за надоместоците за користење на фонограми и изведби
04.12.2013 Предлог-тарифа за надоместоци за користење фонограми и изведби
20.11.2013 Објава
20.11.2013 Објава
20.11.2013 Објава
20.11.2013 Објава
30.10.2013 Јавен повик
30.09.2013 Европската пракса во спроведувањето на законите за авторско и сродно право
23.09.2013 Балканска регионална конференција на IFPI
29.08.2013 Одлука за наплата на надоместокот за 2013 година
29.08.2013 Обука за евидентирање и наплата
11.07.2013 Повик до корисниците на музика
06.04.2013 Светски ден на интелектуалната сопственост
01.03.2013 Трет јавен повик за преговори
30.01.2013 Соопштение
28.01.2013 Јавен повик за преговори
11.01.2013 Мислење до Уставниот Суд на РМ во врска иницијативата на Хотам
28.12.2012 Јавен повик за давање мислење по повод нацрт измените на општите акти на ММИ
28.12.2012 Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Статутот
28.12.2012 Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци
28.12.2012 Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци
14.12.2012 ММИ официјално започна со работа
21.11.2012 Обраќање до КАНАЛ 5
21.11.2012 Објава по повод заканите на КАНАЛ 5 и СИТЕЛ
19.11.2012 Јавен повик за преговори со корисниците
19.11.2012 По повод коментарите на Сител ТВ и Канал 5
15.11.2012 Правилниците за користење и распределба во Службен весник на РМ
06.11.2012 Мислење на Комисијата за посредување
30.09.2012 Работилницата во организација на ММИ
26.09.2012 Повик за зачленување во ММИ
26.09.2012 Доставено Барање за мислење до Комисијата за посредување
18.07.2012 Јавен повик
10.06.2012 Соопштение до јавноста
18.05.2012 Лиценцата на ММИ објавена во Службен весник
11.05.2012 ММИ ја доби лиценцата од Министерство за култура