Потпишани поединечни договори
Договори Радија
 • Договор ТРД Холидеј
 • Договор ТРД Музичко радио КМР
 • Договор ТРД Комета 2000
 • Договор ТРД Лајф Радио
 • Договор ТРД Модеа
 • Договор ТРД Радио Морис Плус
 • Договор Радио Ррапи
 • Договор ТРД Радио ВАТ
 • Договор Радио дифузно друштво Зора
 • Договор ТРД Антена
 • Договот Радио Про-Фм 
 Договори ТВ
 • Договор ТРД ТВ Нова
 • Договор ТРД ТВ Студио Тера
 • Договор ТРД ТВ Морис
 Договори Кабловски
 • Договор One
 • Договор T-mobile
 Договори Јавно Соопштување
 • Договор ИТХР
 • Договор Македонија Турист
 • Договор ДМ ДРОГЕРИЕ
 • Договор Дугојон инжинеринг
 • Договор -  Ин Травел
 • Договор - СКОПСКИ ПАЗАР а.д. Скопје
 • Договор - ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз
 • Договор - Веропулос Дооел - Скопје
 • Договор -ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК Д.О.О.Е.Л.
 • Договор -ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ