Организација
Организациска шема на ММИ
Членови на Собрание
 • 1. СОКОМ, Скопје
 • 2. СИЛ-ВЛА, Скопје
 • 3. ПЛАН Б Продукција, Скопје
 • 4. ГОЦЕ ФЕСТ, Скопје
 • 5. ЈЕХОНА ДООЕЛ ,Тетово
 • 6. РОКЕНРОЛ, Скопје
 • 7. РИСТО АПОСТОЛОВ
 • 8. ДИМИТАР БОЖИКОВ
 • 9. Алачки Горан
 • 10. Арнаудова Кристина
 • 11. Ахмети Шпенд
 • 12. Бошковска Сузана
 • 13. Авни Алиу
 • 14. Јовановиќ Дориан
 • 15. Парушев Михаил
 • 16. Џуклески Гоце
Членови на Управен одбор (УО)
 • 1. Војислав Стојановиќ, ОПТИМУМ МЈУЗИК МЕДИА
 • 2. Кокан Димушевски, ЛЕБ И СОЛ
 • 3. Милош Дејановиќ, РОСА ПРОДУКЦИЈА
 • 4. Владан Дробицки
 • 5. Јошко Бошковски
 • 6. Кристијан Габроски
Членоци на Надзорен одбор (НО)
 • 1. АЛЕКСАНДАР МАСЕВСКИ – продуцент физичко лице
 • 4. ПРОФУНДУС - продуцент физичко лице
 • 2. Гоце Стевковски - изведувач
 • 3. Ерол Јакупи – изведувач