Организација


Организациска шема на ММИ

Членови на Собрание

 1. ЈРП МРТ

 2. ЕЗГИЈА ДООЕЛ

 3. Ристо Апостолов

 4. Сузана Бошковска

 5. Маја Вукичевиќ

 6. Ѓорѓи Крстевски

 7. Дамјан Лазаров

 8. Димитар Божиков

 9. Кристина Арнаудова

 10. Верица Пандиловска-Гичева

 11. Викторија Лоба

 12. Деан Ќурчиев

 13. Шпенд Ахмети

 14. Јоце Панов

 15. Влатко Плевнеш

 16. Михаил Парушев

Членови на Управен одбор (УО)

 1. Војислав Стојановиќ, ОММ ДООЕЛ

 2. Александар Масевски

 3. Сашо Ливрински

 4. Кристијан Габроски

 5. Дориан Јовановиќ

 6. Авни Аљији

Членови на Надзорен одбор (НО)

 1. РОСА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ

 2. ЈЕХОНА ДООЕЛ

 3. Јошко Бошковски

 4. Гоце Стевковски