ММИ официјално започна со работа

Нека Ви е честито,

На 14.12.2012 година ММИ започна со работа

Ви благодариме за досегашната сесрдна подршка и се надеваме дека и во иднина ќе учествувате и ќе давате допринос во се подоброто работење на Вашата Организација.

Продолжете со анимирањето на колегите за зачленување во ММИ, афирмирајте за заштитата на правата на продуцентите и изведувачите секаде каде што мислите дека е потребно. Зборувајте за тоа што треба во иднина секој од Вас да очекува од ММИ и продолжете да творите.

Започнете со евидентирање на податоците за сите снимени песни во кои сте учествувале, било да се издадени за комерцијални цели или снимени изведби кои самите посебе се радиодифузни, затоа што наскоро на www.mmi.mk ќе излезат:

ПРИЈАВА НА ФОНОГРАМИ

И

ПРИЈАВА НА ИЗВЕДБИ

Срдечен поздрав,

ММИ