Обука за евидентирање и наплата

Во процесот на споведувањето на Законот за авторското право и сродните права и Одлуката за наплата на надоместокот за 2013 година од радиодифузерите и останати перцепирани корисници на Собранието на ММИ од 13.06.2013 година од 2-ри до 4-ти септември 2013. година во хотелот Stone bridge ќе се одржи обука за евидентирање и наплата на надоместоците за домашните и странските носители на правата. Обуката ќе ја држат експерти за авторски и сродни права од Словенија, а ќе ги содржи сите аспекти и механизми за транспарентно евидентирање и фер наплата и распределба на средствата собрани од корисниците на сродните права.