Балканска регионална конференција на IFPI

Петтата по ред Балканска регионална конференција на IFPI (Меѓународна федерација на фонограмската индустрија) ќе се одржи во Скопје на 26-ти септември во хотелот Александар Палас. 

Темата на овогодинешната конференција е легализација, спроведувањето и реализацијата на сродните права во регионот, состојбите во секоја држава поединечно, практиката во спроведувањето на ЕУ Директивите кои се однесуваат за заштитата  на правата ефективно прибирање на средствата од користење фонограми, како и правичноста во распределбата. Ќе стане збор и за регулирање на правата од новата дигитална технологија. На конференцијата учествуваат претставници на Меѓународната федерација на фонограмската индустрија, потпредседателот на германската дискографска куќа Universal records GmbH, советникот на IFPI Канцеларијата за авторски и сродни права од Брисел, како и претставници на сите регионални балкански организации за заштита на сродните права и претставници на соодветните тела во тие држави одговорни за доделување на дозвола и леценца за работа на здруженијата. 

IFPI како главен организатор на Балканска регионална конференција е меѓународна организација којa ja претставува музичката индустрија во целиот свет со 1300 членови во 66 земји и филијали на индустриски асоцијации во 55 земји. IFPI е непрофитна организација регистрирана во Швајцарија, со седиште во Лондон и регионални канцеларии во Брисел, Хонг Конг и Мајами. 

Коорганизатор на Балканска регионална конференција е Македонска музичка индустрија. ММИ како здружение на граѓани е формирано уште во 1998-та година со цел колективно да ги остварува правата на фонограмските продуценти. Во наредните години интензивно работеше на информирањето на носителите на правата за комплетирањето на членството, како и на информирање на корисниците и воопшто македонската јавност. 

 АГЕНДА:

1. REGIONAL OVERVIEW 

* Analysis of the 2012 final results and 2013 HY income figures (IFPI)

* Progress with collective licensing activites in the region (IFPI, all)

2. COUNTRY REPORTS

* New territories: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro

* Report on selected countries’ developments: Macedonia, Croatia,

Serbia, Slovenia 

* Priorities (IFPI, all)

3. RECENT EUROPEAN DEVELOPMENTS

* Effects of EU accession (IFPI) 

* Proposed EU Directive on collective management of copyright and

related rights and multiterritorial licensing and the copyright reform –

current state of play (IFPI) 

4. COOPERATION BETWEEN THE MLCs, BI-LATERAL AGREEMENTS AND COMMON

DATABASE

* Cooperation with the local authors’ societies and foreign MLCs

(IFPI, all) 

* Update on cooperation between the MLCs of the region (all)

* SRD: update on the most recent developments of both the international

sound recording 

database project and the regional database (IFPI, Zavod IPF)

5. ADMINISTRATION OF RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

* Digital transmissions: the administration of the right of making

available to the public in the digital environment (IFPI, HDU, all)

УЧЕСНИЦИ / ГОВОРНИЦИ: 

Aco Stefanoski, Copyright and Related Rights Department , Ministry of Culture, Macedonia

Aleksandar Radisavljević, Head of Public Broadcasting Sector and International Cooperation, OFPS, Serbia 

Bodan Arsovski, Director of MMI, Macedonia

Boštjan Menart, President of the Assembly,  Zavod IPF, Slovenia

Branko Komljenović, Menart, the Vice President of the ZAPRAF, Croatia 

Davide Battistelli, IFPI

Dori Kimova, lawyer, Macedonia

Dorian Jovanović, President of the Main Board, MMI, Macedonia

Dragana Curcioska, Copyright and Related Rights Department , Ministry of Culture, Macedonia 

Evien Dako, Head of Inspection and registration of Albanian Copyright Office, Albania

Feim Hoxha, Copyright and Related Rights Office, Kosovo

Feim Maliqaj, Copyright and Related Rights Office, Kosovo 

Florent Boshnjaku, APIK, Kosovo

Gregor Štibernik, Director of Zavod IPF, Slovenia

Hannes Eder, Managing Director for Austria & Western Balkans , Universal Music 

Ivana Gustin, Director of ZAPRAF, Croatia

Kristina Janušauskaite, IFPI

Kristina Krajna, Member of the Main Board, Hit Records, ZAPRAF, Croatia  

Ljija Trpkoska, State Advisor from Secretariat for European Affairs, Macedonia 

Maja Vidmar, legal adviser, ZAPRAF, Croatia

Mioljub Krsmanović, President of the Supervisory Board, OFPS, Serbia  

Miro Tabak, Member of the Main Board, Croatia Records, ZAPRAF, Croatia 

Nils Bortloff, Vice President, Legal & Business Affairs, Universal Music

Rodoljub Stojanović , Member of the Supervisory Board, OFPS  and Secretary of UDS, Serbia 

Slivije Varga, Member of the Main Board, Dancing Bear, ZAPRAF, Croatia 

Slobodan Belicanski, Broadcasting Council of the Republic of Macedonia, Department for fight against piracy and protection of authors and

related rights 

Slobodan Nešović, Member of the Main Board, OFPS, Serbia

Tajana Tomić, Head of Copyright and Related Rights Department, State

Intellectual Property   Office of Croatia 

Vaso Ristov, President of the MMI, Macedonia 

Vladimir Gjorgjieski, Broadcasting Council of the Republic of Macedonia, Department for fight against piracy and protection of authors and related rights 

Zamir Sukniqi, President of AMP, Albania