Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ

На следниот линк може да ја прочитате Поканата за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ.