Архива

Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ-Скопје во врска избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје

ПРЕДМЕТ: Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ-Скопје во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје             Почитувани уметници музички изведувачи, членови на ММИ-Скопје, Врз...

Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ во врска избор на претставници во Собранието на ММИ

РЕДМЕТ:   Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ-Скопје  во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје             Почитувани произведувачи на фонограми членови на...

РЕШЕНИЕ за одземањето на лиценцата на ММИ кое влегува во сила од 01.01.2016 година

Почитувани колеги, Министерството за култура на Република Македонија нѝ испрати "новогодишна честитка" во прилог РЕШЕНИЕ за одземањето на лиценцата на ММИ кое влегува во сила од 01.01.2016 година. Со овој чин ММИ како здружение кое конечно застана на нозе, ќе мора да...

Соопштение за објава на нацрт верзија на нов Правилник за распределба на надоместоците

Се известуваат членовите на организацијата и останатите носители на права кои колективно ги управува ММИ дека Управниот одбор на ММИ поведе постапка за донесување на нов Правилник за распределба на надоместоците, при што утврди Нацрт верзија на истиот. Во согласност...

21 Јуни – Светскиот ден на музиката

      Македонската Музичка Индустрија (ММИ) и Здружението за заштита на авторски музички права (ЗАМП) како организации кои колективно управуваат со правата на музичките изведувачи и автори, за првпат ќе организираат културен настан кој веќе...