Потпишани поединечни договори

Договори Радија

  • Договор ТРД Холидеј
  • Договор ТРД Музичко радио КМР
  • Договор ТРД Комета 2000
  • Договор ТРД Лајф Радио
  • Договор ТРД Модеа
  • Договор ТРД Радио Морис Плус
  • Договор Радио Ррапи
  • Договор ТРД Радио ВАТ
  • Договор Радио дифузно друштво Зора
  • Договор ТРД Антена
  • Договот Радио Про-Фм

 Договори ТВ

  • Договор ТРД ТВ Нова
  • Договор ТРД ТВ Студио Тера
  • Договор ТРД ТВ Морис

Договори Кабловски

  • Договор One
  • Договор T-mobile

Договори Јавно Соопштување

  • Договор ИТХР
  • Договор Македонија Турист
  • Договор ДМ ДРОГЕРИЕ
  • Договор Дугојон инжинеринг
  • Договор –  Ин Травел
  • Договор – СКОПСКИ ПАЗАР а.д. Скопје
  • Договор – ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз
  • Договор – Веропулос Дооел – Скопје
  • Договор -ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК Д.О.О.Е.Л.
  • Договор -ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ