Категории на корисници

КАТЕГОРИИ НА КОРИСНИЦИ НА ПРЕДМЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА СРОДНИТЕ ПРАВА КОИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ПЛАЌААТ НАДОМЕСТОК НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
1.ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
 • Македонска радио телевизија МРТ
2. ТРГОВСКИ РАДИО ДИФУЗНИ ДРУШТВА
 • Радио програмски сервиси на локално ниво
 • Радио програмски сервиси на регионално ниво
 • Радио програмски сервиси на државно ниво
 • Телевизиски програмски сервиси на локално ниво
 • Телевизиски програмски сервиси на регионално ниво
 • Телевизиски програмски сервиси на државно ниво
3. САТЕЛИТСКО ЕМИТУВАЊЕ
 • Телевизиски програмски сервиси на државно ниво
4. КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ВО КАБЕЛСКА МРЕЖА
5. УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
 • Угостителски објекти кои дејноста ја обавуваат врз основа на лиценца
 • Угостителски објекти за исхрана и пијалоци
 • Локали и објекти во кои не се служи алкохол
 • Угостителски објекти за сместување
6. ТРГОВСКИ И ДР РАБОТНИ ПРОСТОРИИ
7. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
8. КИНО САЛИ
9. ТЕАТРИ
10. МУЗЕИ
11. ГАЛЕРИИ
12. СПОРТСКИ ПРОСТОРИ
13. СТАДИОНИ
14. ЗАБАВНИ ПАРКОВИ И ЗООЛОШКИ ГРАДИНИ
15. АКВА ПАРКОВИ И ЕКСКЛУЗИВНИ ЗАБАВНИ ПАРКОВИ
16. УЧИЛИШТА ЗА ТАНЦУВАЊЕ
17. САЛОНИ ЗА ИГРА
18. КАЗИНА И ОБЛОЖУВАЛНИЦИ
19. АЕРОБИК И ФИТНЕС КЛУБОВИ
20. МУЗИЧКИ АВТОМАТИ И КАРАОКЕ
21. ЈАВНИ ПАРКИЗНИ
22. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ
23. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ
24. ВЕБ КАСТИНГ
25. РИНГТОНОВИ
26. КОНЦЕРТИ И ДРУГИ ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ ПРИРЕДБИ
27. ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ
28. ДРУГИ ПРИРЕДБИ
29. ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ФОНОГРАМИ И ВИДЕОГРАМИ