Организација

Организациска шема на ММИ

 Членови на Собранието на ММИ – музички изведувачи

 • Александар Масевски
 • Деан Ќурчиев
 • Шпенд Ахмети
 • Никола Перевски
 • Михаил Парушев
 • Михајло Јовановски
 • Димитар Божиков
 • Петар Младеновски

 Членови на Собранието на ММИ – произведувачи на фонограми

 • Ристо Апостолов
 • Јошко Бошковски
 • СОКОМ – преку застапникот Дејан Мојсовски
 • Леб и сол – преку застапникот Бодан Арсовски
 • Езгија – преку застапникот Лидија Арсовска
 • Димитар Андоновски
 • Гоце Стевковски
 • Авни Аљији

Членови на Управен одбор (УО)

 • Сашо Ливрински – член од редот на произведувачите на фонограми,
 • ЈРП МРТ – преку претставникот Горан Миливојевиќ – член од редот на произведувачите на фонограми,
 • ПРОФУНДУС ДООЕЛ Скопје – преку претставникот Дориан Јовановиќ – член од редот на произведувачите на фонограми,
 • Ѓорѓи Крстевски – член од редот на уметниците музички изведувачи,
 • Кристијан Габроски – член од редот на уметниците музички изведувач,
 • Бодан Арсовски – член од редот на уметниците музички изведувачи.

Членови на Надзорен одбор (НО)

 • ГОЦЕ ФЕСТ – преку застапнкот Петре Здравковски
 • Григор Копров
 • Тони Апостоловиќ
 • Милан Завков