Новости

Упатство за пријавување на фонограми

За пријавување на фонограми од објавената „Листа на емитувани фонограми“, кои не се пријавени во ММИ, согласно важечкиот Правилник за распределба на ММИ во делот: Повикување на непознатите носители на права од листата на користени фонограми/изведби  Член 21,...

ЈАВЕН ПОВИК

Од Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје Постапувајќи согласно членот 140 од Законот за авторското и сродните права (Сл. Весник на РМ бр.115/2010....27/2016), Организацијата...

Нацрт одлука за измена на Статутот на ММИ

Согласно чл. 47 од Статутот, се повикуваат сите членови на ММИ во рок од 3 дена од оваа објава да дадат свое мислење, предлози и сугестии во врска со Нацрт Одлуката на Управниот одбор за измена на Статутот на Организацијата објавена во прилог. Измената се однесува на...

Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ             Почитувани произведувачи на фонограми - членови на ММИ,...

Покана за седница на уметниците музички изведувачи – членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК Покана за седница на уметниците музички изведувачи - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ            Почитувани уметници музички изведувачи - членови на ММИ,...

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Во името на сите продуценти и музички изведувачи, членови на ММИ, изразуваме згрозеност од  вчера објавената вест дека Асоцијата на приватните телевизии „Сител“, „Канал 5“, „Телма“, „Алсат“ и „Алфа“ ја...