Архива

Работилницата во организација на ММИ

АГЕНДАЗа Работилницата на тема“Колективно управување на сродните права на произведувачите на фонограми иуметниците музички изведувачи-легислатива и пракса“ Пријавен листЗа учество на Работилница на тема“Колективно управување на сродните права на произведувачите на...