Архива

Покана за седница на уметниците музички изведувачи – членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК Покана за седница на уметниците музички изведувачи - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ Почитувани уметници музички изведувачи, членови на ММИ, Врз основа на член 11, 12, 13, 14 и 15 од...

Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска со избор на претставници воСобранието на ММИ Почитувани произведувачи на фонограми, членови на ММИ,             Врз основа на...