Архива

21 Јуни – Светскиот ден на музиката

      Македонската Музичка Индустрија (ММИ) и Здружението за заштита на авторски музички права (ЗАМП) како организации кои колективно управуваат со правата на музичките изведувачи и автори, за првпат ќе организираат културен настан кој веќе...