Архива

ММИ потпиша општ договор со Стопанска комора на Македонија

 Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија и Македонската музичка индустрија (ММИ) потпишаа Општ договор за обебзедување поволни услови за висината на плаќање на надоместокот за фонограми и изведби, за 2013 година и за 2014 година...