Почитувани пријатели на музиката, Денес, 26ти април, е Светскиот ден на интелектуална сопственост. Ова е денот кога се нагласува и се потсетува како интелектуалната сопственост го поттикнала процутот на музиката и уметностите, но и на силниот развој на технолошките...