Листа на фонограми кое се емитувани според добиените плејлисти, а не се пријавени во базата на ММИ заклучно со 31.12.2014 - Објавено на 04.05.2015 -  Напомена: Имињата на изведувачите и насловите на фонограмите се ископирани директно од добиените плејлисти и...