Архива

Листа на емитувани фонограми кои не се пријавени во ММИ од распределба на МРТВ за 2013 година

Листа на фонограми кое се емитувани според добиените плејлисти од МРТВ за 2013 година, а не се пријавени во базата на ММИ - Објавено на 05.08.2016 -  Напомена: Имињата на изведувачите и насловите на фонограмите се ископирани директно од добиените плејлисти и...

Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ

Соочени со фактот дека во Македонија не се остваруваат со закон загарантираните права на уметниците музички изведувачи и произведувачи на фонограми поради незаконското одземање на лиценцата за работа на единственото задружение за колективно управување со овие сродни...