Архива

Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ-Скопје во врска избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје

ПРЕДМЕТ: Покана за седница на уметниците музички изведувачи-членови на ММИ-Скопје во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје             Почитувани уметници музички изведувачи, членови на ММИ-Скопје, Врз...

Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ во врска избор на претставници во Собранието на ММИ

РЕДМЕТ:   Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ-Скопје  во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје             Почитувани произведувачи на фонограми членови на...