ММИ ОБЈАВУВА ЛИСТА НА  ЕМИТУВАНИ ФОНОГРАМИ ЗА 2013-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ПРИЈАВЕНИ СЕ ПОВИКУВААТ ИЗВЕДУВАЧИТЕ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПРАВА ДА СЕ ОБРАТАТ ВО РОК ОД 30 ДЕНА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ММИ ДА СИ ГИ ЕВИДЕНТИРААТ СВОИТЕ ФОНОГРАМИ:  100% ФАНКИ...