Се известуваат членовите на организацијата и останатите носители на права кои колективно ги управува ММИ дека Управниот одбор на ММИ поведе постапка за донесување на нов Правилник за распределба на надоместоците, при што утврди Нацрт верзија на истиот. Во согласност...