ОТВОРЕНО ПИСМО до Министерот за култура, Г-дин Хусни Исмаили ОД: Произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи...