Архива

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ ИЗВЕДУВАЧИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ НА ПРАВА:

ПОВИК ЗАПРИЈАВУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕПРИЈАВЕНИ ИЗВЕДУВАЧИ или НАСЛЕДНИЦИ НА ПРАВА: 4ПЛЕЈ Александар Митевски Аднан Адријан Гаџа Александар Тарабунов Александра Пилева Ана Симоновска Андријана Јаневска Група АРЕА Архангел Арија Автограм Багаж Беј д фиш Бени и Нон Стоп...

Состанок помеѓу издавачите и претставник од КВЗ музик

На 09.10.2014 во просториите на ММИ беше одржан состанок помеѓу македонските издавачи на дискографски изданија и произведувачите на фонограми со претставник од KVZ music каде што во детали беше презентиран начинот на којшто е организирана дигиталната продажба на...

Јавен повик за објава на нацрт верзија на предлог Правилник за користење и Тарифник

ЈАВЕН ПОВИК Од Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи - ММИ Скопје Ги известуваме сите корисници на фонограми и изведби дека Организацијата за колективно управување со правата на...